Iedereen werkt hard om te zorgen dat de rekeningen betaald kunnen worden en er voldoende eten is om het gezin te voeden, helaas leeft meer dan een miljoen mensen in Nederland onder de armoede grens en is een degelijke maaltijd schaars. Gelukkig zijn er de voedselbanken die ervoor zorgen dat ook deze slachtoffers van armoede niet onnodig honger hoeven te lijden en zij hun gezin kunnen onderhouden. De voedselbanken hebben opslaglocatie’s door heel Nederland waar het gedoneerde voedsel door vrijwilligers verdeeld wordt in de voedselpakketten en vervolgens naar de mensen wordt gebracht. Om ervoor te zorgen dat de voorraad niet opraakt worden er regelmatig inzamel actie’s gehouden maar jullie donatie’s zijn natuurlijk ook buiten de inzamelingen van harte welkom en zullen een hoop mensen blij maken!

Ook de Bloemetjes Taxi Meh Jóng steunt de voedselbanken en hopen dat we jullie een beetje motiveren om dat ook te doen want als wij geen honger hoeven te lijden dan de mensen die het minder breed hebben ook niet!
Voor meer info en nieuws neem een kijkje op de website van voedselbanken.nl.